• niedz.. gru 4th, 2022

Sprawa dla policji czy prywatnego detektywa?

ByRedakcja

paź 1, 2019

Wiele sytuacji życiowych wymaga natychmiastowego rozwiązania, tymczasem nie ma żadnych wskazań, by zgłosić je na policję lub procedura oficjalna trwałaby zbyt długo.

W takich okolicznościach wiele osób decyduje się na usługi detektywistyczne, by oszczędzić sobie czas i jednocześnie poznać nurtującą prawdę lub doprowadzić sytuację do zakończenia.

Kiedy prywatny detektyw?

Niewątpliwie policja odgrywa ogromną rolę w naszym systemie państwowym, jednak nie może działać w niezwykle delikatnych obszarach relacji interpersonalnych takich jak:

– wykrywanie dowodów zdrady małżeńskiej,

– ustalenie przeszłości i tożsamości osoby adoptowanej,

– sprawdzenie czyjejś wiarołomności,

a także sprawach związanych z prowadzeniem biznesu:

– odzyskiwaniem długów,

– określaniem stanu majątkowego dłużnika,

– ustaleniem wiarygodności kontrahenta lub klienta,

– ustalaniem nadużyć gospodarczych niepodlegających przepisom prawa,

– poszukiwaniem dowodów nielojalności pracowników.

Wspólne siły policji i detektywów

Prywatny detektyw i policja mogą jednak ze sobą współpracować dla dobra sprawy. W wielu wypadkach zlecenie detektywistyczne i sprawa zgłoszona na policję mogą być prowadzone równolegle, a przekazanie sprawy organom ścigania jest po prostu konieczne (np. zaginięcie bliskiej osoby). W wielu przypadkach odkrycia detektywów mogą przyspieszyć przebieg śledztwa. Policja, ze względu na braki kadrowe oraz ustalone procedury i priorytetowość prowadzonych spraw, może pobieżnie reagować na nasze zgłoszenia (np. kradzież mienia). Tymczasem opłacony detektyw zajmuje się wyłącznie tą kwestią, przez co działa skuteczniej i szybciej.

Również przestępstwa nękania czy stalkingu powinny być zgłaszane organom ścigania. Doświadczenia wielu prześladowanych osób jasno jednak wskazują, że bieg spawie mogą nadać tylko silne dowody, które najczęściej winien jest przedstawić sam poszkodowany. Tutaj swoją nieocenioną rolę odgrywa najczęściej prywatny detektyw. Spójna, profesjonalna praca detektywów i policjantów może przynieść naprawdę dobre skutki. Ważne, by ich działania wzajemnie się uzupełniały a nie powtarzały. Aby tego dokonać potrzebna jest współpraca. Warto zatem korzystać z usług detektywów, którzy są nie tylko doświadczeni, ale mają również umiejętność kooperacji z policją.

.